SD NEGERI 6 SUMBERANYAR

Data Guru

Table Data Tenaga Pendidik

Guru


Status Jumlah
PNS 5
GTT/GTY 2
Total 7
I II III IV Jumlah
0 0 3 2 5
Status Jumlah
Tersertifikasi 5
Tidak Sertifikasi 0
Total 5
Ijazah Jumlah
Kurang dari S1 0
S1 atau Lebih 7
Data Kosong 0
Total 7
Umur Jumlah
Kurang dari 30 Tahun 0
31 - 35 Tahun 2
36 - 40 Tahun 2
41 - 45 Tahun 0
46 - 50 Tahun 1
51 - 55 Tahun 0
Lebih dari 55 Tahun 2
Total 7
Jenis Kelamin Jumlah
Laki-laki 1
Perempuan 6
Total 7
NUPTK Nama Jenis Kelamin Jabatan
73447646653000XXX Anizah Sri Wahyuni P Guru Kelas
83517706711302XXX Oktavian Bagus Kurniadi L Guru Mapel
56417436463000XXX Juma'atin P Guru Kelas
24587666673000XXX Vera Okta Arfianti P Guru Mapel
94607656672100XXX Ainur Rizqiyyana P Guru Kelas
62477556563000XXX Anjar Fitriyah P Guru Kelas
09487416423000XXX Ahadiyah Poni Wartati P Guru Mapel

Tenaga Kependidikan


Status Jumlah
PNS 1
PTT/PTY 1
Total 2
I II III IV Jumlah
0 0 1 0 1
Status Jumlah
Tersertifikasi 1
Tidak Sertifikasi 0
Ijazah Jumlah
Kurang dari S1 0
S1 atau Lebih 2
Data Kosong 0
Total 2
Umur Jumlah
Kurang dari 30 Tahun 0
31 - 35 Tahun 0
36 - 40 Tahun 0
41 - 45 Tahun 1
46 - 50 Tahun 0
51 - 55 Tahun 1
Lebih dari 55 Tahun 0
Total 2
Jenis Kelamin Jumlah
Laki-laki 2
Perempuan 0
Total 2
NUPTK Nama Jenis Kelamin Jabatan
19497486542000XXX ASMUNI L Kepala Sekolah
28567606612000XXX Rizal Fadhli Naziruddin L Tenaga Administrasi Sekolah
;