SD NEGERI 6 SUMBERANYAR

Data Guru

Table Data Tenaga Pendidik

Guru


Status Jumlah
Total 10
PNS 7
GTT 0
GTY 0
Honor 3
I II III IV Jumlah
0 2 3 2 7
Status Jumlah
Tersertifikasi 7
Tidak Sertifikasi 3
Ijazah Jumlah
Total 10
Kurang dari S1 0
S1 atau Lebih 10
Data Kosong 0
Umur Jumlah
Total 10
Kurang dari 30 Tahun 2
31 - 35 Tahun 2
36 - 40 Tahun 1
41 - 45 Tahun 1
46 - 50 Tahun 0
51 - 55 Tahun 1
Lebih dari 55 Tahun 3
Jenis Kelamin Jumlah
Total 10
Laki-laki 3
Perempuan 7
NUPTK Nama Jenis Kelamin Jabatan
62477556563000XXX Anjar Fitriyah P Guru Kelas
56417436463000XXX Juma'atin P Guru Kelas
24587666673000XXX Vera Okta Arfianti P Guru Mapel
94607656672100XXX Ainur Rizqiyyana P Guru Kelas
09487416423000XXX Ahadiyah Poni Wartati P Guru Mapel
73447646653000XXX Anizah Sri Wahyuni P Guru Kelas
17367406413000XXX Endang Amansih P Guru Kelas
XXX Oktavian Bagus Kurniadi L Guru Mapel
- XXX Himmatul Hidayat L Guru Mapel
25437496513000XXX Mohammad Jakfar L Guru Kelas

Tenaga Kependidikan


Status Jumlah
Total 1
PNS 0
GTT 0
GTY 0
Honor 1
I II III IV Jumlah
0 0 0 0 0
Status Jumlah
Tersertifikasi 0
Tidak Sertifikasi 1
Ijazah Jumlah
Total 1
Kurang dari S1 0
S1 atau Lebih 1
Data Kosong 0
Umur Jumlah
Total 1
Kurang dari 30 Tahun 0
31 - 35 Tahun 0
36 - 40 Tahun 1
41 - 45 Tahun 0
46 - 50 Tahun 0
51 - 55 Tahun 0
Lebih dari 55 Tahun 0
Jenis Kelamin Jumlah
Total 1
Laki-laki 1
Perempuan 0
NUPTK Nama Jenis Kelamin Jabatan
28567606612000XXX Rizal Fadhli Naziruddin L Tenaga Administrasi Sekolah
;